Bình luận
  • Bởi: Khách vãng lai (13-12-2014 12:11:02 PM)

    cho mình hỏi bao nhiêu 1 cái, nếu được mình sẽ mua

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.